Simona Bucura Oprescu, deputat PSD Argeș”Noi fonduri pentru dezvoltare locală!”

A fost publicat Ordinul pentru modificarea și completarea Ghidului Specific privind condițiile de accesare a fondurilor europene aferente  PNRR în cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, Componenta 10 – Fondul local. Astfel, va exista o a doua rundă de atragere de  fonduri în care se redistribuie fondurile rămase neutilizate după încheierea primei runde.

Apelul va fi deschis tuturor UAT-urilor, în limita fondurilor alocate pentru fiecare investiție, pe baza principiului „primul venit/primul servit”.

-Calendarul de depunere a cererilor de finanțare este următorul:
-Începerea depunerii de proiecte: 14 octombrie 2022, ora 10:00
-Închiderea depunerii de proiecte: 27 octombrie 2022, ora 23:59
-Termen estimat pentru finalizarea etapei de verificare și contractare: 31 decembrie 2022.
-Sumele alocate pentru apelul de proiecte vor fi suplimentate.

Fondurile se alocă pentru:

-Înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public (achiziția de vehicule nepoluante);
-Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – ITS/alte infrastructuri TIC (sisteme inteligente de management urban/local);
-Puncte de reîncărcare vehicule electrice;
Piste pentru biciclete la nivel local/metropolitan;
-Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ;
-Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către unitățile administrativ-teritoriale.
În cadrul rundei a doua nu există sume prealocate pe categorie de unitate administrativ-teritorială/subdiviziune a UAT.
Ghidul a fost supus consultării publice fiind postat pe site-ul MDLPA și a fost transmis în consultare și structurilor asociative.
Pentru detalii, accesați link-ul https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx…

Alte știri