Simona Bucura Oprescu, deputat PSD Argeș ”A fost lansat în dezbatere publică Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategie Naționale a Locuirii”

Proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea Strategiei Naționale a Locuirii a fost lansat în dezbatere publică! A fost elaborat proiectul Strategiei Naționale a Locuirii pentru perioada 2022-2050 care reprezintă o #reformă asumată în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență și care este structurată pe următorii piloni:

▶️Locuire incluzivă;
▶️Locuire accesibilă și #servicii publice de calitate;
▶️Tranziția verde – Locuire sigură și durabilă;
▶️Întărirea capacității administrative.
ℹ️Țintele avute în vedere sunt:
✅construirea de #locuințe sociale pentru persoanele ce provin din grupuri vulnerabile, categorii expuse riscului de excluziune socială și marginalizare;
✅construirea de locuințe pentru #tineri sub 35 de ani;
✅sprijinirea accesului persoanelor care provin din comunități marginalizate sau grupuri vulnerabile la servicii publice de sănătate și educație prin construirea de locuințe pentru specialiști în aceste domenii;
✅îmbunătățirea calității vieții populației prin lucrări de renovare energetică;
✅reglementarea situației așezărilor informale; ✅creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii;
✅renovarea integrată moderată și aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale (eficiență energetică și consolidare seismică).
Mai multe detalii pot fi obținute accesând link-ul: https://mdlpa.ro/pages/proiecthgaprobatesnl21042022

Alte știri