Noi măsuri dispuse de prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu

Măsuri dispuse de prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu cu privire la activitatea secretarilor generali, primarilor unităților administrativ – teritoriale și consiliilor locale.

Având în vedere sesizările adresate Instituției Prefectului de către consilieri locali și primari prin care se indica faptul că există situații în care aceștia nu primesc sprijin din partea secretarilor generali ai unităților administrativ – teritoriale în elaborarea proiectelor de hotărâri și le este refuzată introducerea pe ordinea de zi a consiliului local a proiectelor de hotărâri inițiate, prefectul a decis informarea secretarilor generali cu privire la obligațiile legale ale acestora în ceea ce privește înscrierea pe ordinea de zi a proiectelor de hotărâri și consecințele neîndeplinirii atribuțiilor de serviciu.

Totodată, în vederea respectării prevederilor legale privind accesul cetățenilor care doresc să asiste la ședințele consiliului local, prefectul județului Argeș, Emilia Mateescu, a dispus emiterea unei adrese către secretarii generali și primarii unităților administrativ – teritoriale prin intermediul căreia li s-a pus în vedere să procedeze la completarea regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, astfel încât să se asigure posibilitatea cetățenilor de a urmări ședințele consiliului local pe internet, se arată într-un comunicat emis de către instituția prefecturii

Alte știri