Noi investiții importante, aprobate de către Consiliul Județean!

În data de 25 februarie 2021, a avut loc ședința extraordinară condusă de domnul Ion Mînzînă, președintele Consiliului Județean Argeș, și desfășurată prin mijloace electronice (on-line).
 În cadrul ședinței s-au aprobat:
Devizele generale actualizate pentru investiţiile ,,Modernizare DJ 702 A Ciupa – Rătești, km 33+030 – 35+696” și “Modernizare DJ 703 B Şerbănesti (DJ 659) – Siliştea, km 70+410 – 77+826, L= 7,416 km, în comunele Rociu şi Căteasca”.
Lucrările au fost finalizate și au fost realizate de Consiliul Județean Argeș cu fonduri de la bugetul local și de la bugetul național, prin PNDL II.
Unul din cele nouă proiecte accesate de Consiliul Județean Argeș și finanțate prin PNDL II vizează construirea unui pod nou pe DJ 703 H, în comuna Valea Danului, peste râul Argeș. Această investiție este mai mult decât necesară dacă ținem cont de faptul că vechiul pod are peste 100 de ani de când a fost construit.
Astfel, în ședința de astăzi au fost aprobați indicatorii tehnico-economici și documentațiile tehnico-economice pentru: „STUDIU DE FEZABILITATE – ACTUALIZARE”, Studii de teren actualizate și Documentații pentru obținerea acordurilor/avizelelor prevazute în Certificatul de Urbanism, Deviz General – ACTUALIZAT pentru obiectivul de investiții „Pod pe DJ703 H Curtea de Argeş (DN 7C) – Valea Danului – Cepari, km 0+597, L= 152 m, în comuna Valea Danului”.
Durata estimată de realizare a investitiei este de 22 de luni.
Podul nou va avea o lungime totală de 147,10 m iar lățimea transversală totală va fi de 11,30 m.
 Hotărârile Consiliului Județean Argeș sunt afișate pe site-ul instituției – https://www.cjarges.ro/…/sedinta-extraordinara-a-c.j
 Ședințele pot fi urmărite și on-line accesând site-ul Consiliul Județean Argeș, secțiunea Servicii Online –
 De asemenea,  s-a mai aprobat:
Încheierea unui Acord de Colaborare între Județul Argeș și Federația Română de Kaiac-Canoe, în vederea organizării Campionatului Mondial de Maraton 2021 – BASCOV – ARGEȘ – ROMÂNIA (pentru categoriile Juniori, Tineret sub 23 de ani – U23, Seniori), care va avea loc în județul Argeș, în perioada 30.09. – 03.10.2021.
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Județean Argeș.
Plata cotizației către Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România, pe anul 2021.
Plata cotizației pentru Adunarea Regiunilor Europene pe anul 2021. Judeţul Argeş a devenit membru al Adunării Regiunilor Europene (ARE) în 1997. Fondată în 1985, Adunarea Regiunilor Europene este un forum pentru cooperare interregională și o rețea de influență politică a regiunilor în cadrul instituțiilor europene și a Consiliului Europei, care are ca scop promovarea intereselor regionale în Europa și în lume, precum și favorizarea cooperării interregionale pentru a promova schimbul de experiență și dezvoltarea politicii regionale.
Plata cotizației pentru Asociația Internațională a Regiunilor Francofone pe anul 2021. În anul 2003, judeţul Argeş a devenit membru al Asociaţiei Internaţionale a Regiunilor Francofone (AIRF). AIRF are ca scop încurajarea francofoniei teritoriale participând în mod concret la dezvoltarea unui spațiu francofon care să respecte diversitatea, solidaritatea și prosperitatea.
Raportul referitor la stadiul realizării măsurilor din ,,Planul de menținere a calității aerului în județul Argeș 2020-2024” pentru anul 2020.
Emiterea avizului în favoarea U.A.T. Morărești pentru aprobarea Normelor tehnice privind condiţiile de proiectare şi amplasare a construcţiilor, instalaţiilor şi a mijloacelor de publicitate în zona drumurilor de interes local.
Încetarea de drept înainte de expirare a duratei normale a mandatului de consilier judeţean al domnului Adrian-Ștefan Cîrstea, înscris pe lista Alianței USR-PLUS la alegerile pentru Consiliul Judeţean Argeş din data de 27.09.2020, începând cu data de 24.02.2021. Domnul consilier a fost numit în funcția de secretar de stat la Ministerul Tineretului și Sportului.

Alte știri