Hărțile de Hazard și Risc la Inundații – accesibile tuturor

Cu ocazia finalizării de către Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea a Hărților de Hazard și de Risc la Inundații, elaborate în cadrul Ciclului al II – lea de implementare al Directivei Inundații 60/CE/2007, a fost organizată ședința de lucru a Comitetului de Bazin Argeș-Vedea în cadrul căreia hărțile au fost predate către Consiliile Județene.

 

Hărțile de Hazard și de Risc la Inundații sunt documente elaborate în cadrul Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii aferente Administraţiilor Bazinale de Apă și al fluviului Dunărea, recent aprobate prin Hotărâre de Guvern.
Obiectivul principal al Planurilor de Management al Riscului la Inundaţii îl reprezintă diminuarea consecințelor negative ale inundațiilor pentru sănătatea umană, activitatea economică, mediu și patrimoniul cultural, având în vedere toate aspectele managementului riscului la inundații, cu accent pe prevenire, protecție, pregătire, refacere și evaluare.
Toate aceste se realizează în cadrul proiectului „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS. Proiectul este derulat de Ministerul Mediului Apelor și Pădurilor împreună cu Administrația Națională Apele Române și cu sprijinul World Bank Romania.
Conform Directivei Inundații 2007/60/CE Planurile de Management al Riscului la Inundaţii sunt revizuite o dată la șase ani.
Ședința desfășurată la sediul Instituției Prefectului Județului Teleorman, a fost condusă de prefectul județului Argeș în calitate de Președinte al Comitetului de Bazin și au luat parte reprezentanți ai consiliilor județene, instituțiilor prefectului, primării, agenții de protecția mediului, operatori de apă și alti factori interesați.
Comitetul de Bazin reunește principalii factori din domeniu apelor și înlesnește colaborarea eficientă a autorităților bazinale de gospodărire a apelor cu instituțiile administrației publice locale, cu utilizatorii de apă din bazinul respectiv, cu beneficiarii serviciilor publice de gospodărire a apelor, dar și cu organizațiile non-guvernamentale locale.

https://inundatii.ro/portal-harti/

Alte știri